Tarieven

Tarieven


Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsorganisatie V.B.A.G. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden geheel of gedeeltelijk de consulten / behandelingen, afhankelijk van uw polis. Hiervoor kunt u uw ziekenfonds vragen naar de vergoedingen voor “alternatieve geneeswijzen” of deze link raadplegen.Veelal worden Ayurvedische kruidenpreparaten ingezet. Deze kunnen door een wettelijke bepaling niet worden gedeclareerd bij uw ziekenfonds.


Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en PRAKTIJK NAMASTE, praktijk voor Ayurveda te Venlo en worden verstrekt voorafgaand of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst. Afspraken die niet (kunnen) worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor het consult of behandeling te worden afgezegd. Indien de praktijk niet bereikbaar is dient u de afzegging in te spreken via 06-27476779. Bij niet tijdige afzegging behoudt PRAKTIJK NAMASTE zich het recht voor één keer het uurtarief (€ 65,--) of het tarief van de afgesproken behandeling in rekening te brengen, indien in de gereserveerde tijd geen andere patiënten kunnen worden behandeld.


BETALING

Bij uw bezoek aan PRAKTIJK NAMASTE wordt na consult of behandeling een declaratiebon verstrekt voor eventuele declaratie bij uw ziektekostenverzekeraar, dit is tevens de nota. Deze nota dient u te voldoen na de behandeling. U kunt contant betalen, maar er is ook de mogelijkheid om te pinnen.


DECLARATIE VAN KOSTEN BIJ UW ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR.

Een vergoeding voor consult en behandeling door uw ziektekostenverzekeraar is mogelijk als deze een overeenkomst heeft met de Vereniging ter Bevordering van Andere Geneeswijzen (VBAG). (www.vbag.nl). De hoogte van de vergoeding kan per verzekeraar verschillen en is mede afhankelijk van de voorwaarden in de door u afgesloten polis. Het vergoedings criterium is hierbij VBAG, niet Ayurveda. Bij twijfel kan alleen uw ziektekostenverzekeraar u daar duidelijkheid over geven. PRAKTIJK NAMASTE zal in geen geval als bemiddelaar optreden tussen u en verzekeringsmaatschappijen.


WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS.

Alle behandelgegevens worden verwerkt en gebruikt conform de Wet Persoonsgegevens van 1 september 2001. Bij aanvang van de behandeling wordt ervan uitgegaan dat u toestemming geeft om uw persoons-en behandelgegevens op te slaan ten behoeve van Ayurvedische behandeling.